Grindarna bör hanteras med stor varsamhet vid in- och utpassering. Detta för att förhindra att grindstolparna rubbas och då blir grindarna svåra att öppna och stänga.

Kategorier:

Magnus Attefall

Magnus Attefall, styrelseledamot i BRF Fiskpigan i Trosa.